Toegankelijk

Iedereen moet de informatie op websites van Gemeente Den Haag, waaronder positioneringshuisdenhaag.nl gemakkelijk kunnen gebruiken en bekijken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen. Op de algemene website van DenHaag.nl is meer te vinden over deze verklaring en de huidige toegankelijkheidsstatus van de online communicatiemiddelen.